pokladna

Základný rozdiel medzi pokladničnými systémami

Registračná pokladňa je využívaná všetkými podnikateľmi na predajných miestach, pričom sa využíva na evidenciu tržieb. Ktoré subjekty majú povinnosť používať registračnú pokladnicu? Podľa §2 ods. 2 Obchodného zákonníka je podnikateľ každá osoba zapísaná v obchodnom registri. Ďalej je to osoba vykonávajúca podnikanie na základe živnostenského oprávnenia

obchod

Zariaďujeme predajňu inak

Každý, kto už niekedy uvažoval nad vlastnými obchodnými priestormi má určitú predstavu o tom ako by mala jeho vysnívaná predajňa alebo prevádzka pôsobiť.