Príspevky z rubriky: Nalídruj sa

Líder

Správny líder = zodpovedný líder!

Zrejme nikto nepochybuje, že správny manažér musí vedieť prevziať zodpovednosť za to, čomu „šéfuje“. Či už ste hlavným nadriadeným určitého projektu, prípadne riadite zavedenie nového produktu, musíte niesť zodpovednosť za prípadný neúspech! Správni lídri sa vedia hlásiť nie len pri dobrých, ale aj zlých výkonoch.