Slovensko si v rebríčku Doing Business pohoršilo o dve priečky

Aktualizované: Slovensko si v rebríčku „Doing Business“ Svetovej Banky medziročne pohoršilo, keďže sa v globálnom meradle prepadlo o dve priečky na 37. miesto. Spomedzi krajín V4 je naša krajina pre podnikateľov druhou najatraktívnejšou (lepší sú Poliaci, ktorí obsadili 32. miesto).

Pozitívom pre slovenské podnikateľské prostredie je, že doba registrácie pre začínajúce firmy sa skrátila z pôvodných 5 na 2 dni a eliminovala sa nutnosť notársky overovaného podpisu. Práve vďaka tomu sa výrazne zjednodušilo zakladanie firiem.

Na druhej strane si Slovensko pohoršilo v rýchlosti pripojenia podnikateľského subjektu do elektrickej siete či v oblasti vydávania a hodnotenia stavebných povolení. Prepad sme zaznamenali aj pri platení daní (pokles o 9 priečok) či ochrane investorov (Protecting Minority Investors), kde si Slovensko medziročne pohoršilo o tri priečky.

Čo je Doing business? Ide o index Svetovej banky zahŕňajúci 11 indikátorov, ktoré hodnotia jednoduchosť a zlepšenie podnikateľskej aktivity v 189 krajinách. Ukazovatele pokrývajú oblasti ako začatie podnikania, stavebné povolenia, dostupnosť elektrickej energie, registrovanie vlastníctva, získanie úveru, ochrana investorov, platenie daní, zahraničné obchodovanie, vymožiteľnosť práva, riešenie platobnej neschopnosti.

Aktualizované podľa dát http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/slovakia/

Pridať komentár k článku