Základný rozdiel medzi pokladničnými systémami

Registračná pokladňa je využívaná všetkými podnikateľmi na predajných miestach, pričom sa využíva na evidenciu tržieb. Ktoré subjekty majú povinnosť používať registračnú pokladnicu?

Podľa §2 ods. 2 Obchodného zákonníka je podnikateľ každá osoba zapísaná v obchodnom registri. Ďalej je to osoba vykonávajúca podnikanie na základe živnostenského oprávnenia a samostatne hospodáriaci roľník – osoba, ktorá podniká podľa osobitných predpisov, ktoré sú iné ako živnostenské oprávnenie.

K živnosti je ešte potrebné podotknúť, že podľa zákona živnosťou nie je využívanie výsledkov duševnej tvorivej činnosti chránených osobitnými zákonmi ich pôvodcami vrátane vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych a iných diel na vlastné náklady.

Ak sa teda chystáte na jednorazový predaj svojich remeselných výrobkov na trhu, nie je nutné, aby ste si založili živnosť. Potrebujete iba čestné prehlásenie, že výrobky pochádzajú z vašej vlastnej tvorby a povolenie od príslušnej obce na predaj na trhu. Taktiež sa musí skontrolovať, či vaše remeselné výrobky nie sú dielom úžitkového umenia. V prípade, ak sú, vaša činnosť nespĺňa podmienky živnosti a vy v tomto prípade nepodnikáte. Úplne vám bude vyhovovať, aby ste zákazníkovi vydali príjmový doklad o prijatí tržby.

Pokladničné systémy sa rozdeľujú na dva typy:

  1. virtuálna registračná pokladňa,
  2. elektronická registračná pokladňa.

Prvý typ, virtuálna registračná pokladňa je online aplikácia fungujúca pod záštitou Ministerstva financií, ktoré taktiež poskytuje návod na registráciu pokladne. Dá sa využívať na akomkoľvek zariadení, ktoré má prístup na internet – desktop, notebook, smartfón či tablet. Funguje na všetkých známych prehliadačoch – Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera alebo Internet Explorer. V rámci smartfónov a tabletov je sprístupnená na dvoch najpopulárnejších operačných systémoch – iOS a Android.

Podnikatelia môžu prostredníctvom virtuálnej registračnej pokladne vytvárať a tlačiť pokladničné bloky, spravovať tovary a služby alebo evidovať vytvorené pokladničné doklady. Pre všetkých je navyše dostupná zadarmo.

Druhý typ, elektronická registračná pokladňa sa delí na:

  1. počítač s vlastným registračným programom a samostatnou fiškálnou tlačiarňou.
  2. zariadenie vybavené vstavaným registračným programom, fiškálnou pamäťou, prevádzkovou pamäťou, klávesnicou, zobrazovacím zariadením a hodinami tvoriacimi jeden funkčný celok.

Elektronická registračná pokladňa musí byť umiestnená na mieste, kde zákazník vidí údaje na zobrazovacom zariadení pokladne. Jej súčasťou býva často platobný terminál umožňujúci bezhotovostnú platobnú kartu.

Pridať komentár k článku