Prečo sa ľudia rozhodnú niekoho nasledovať?

Dnes na to skúsime ísť opačne. Namiesto toho, aby ste sa spýtali, ako sa stať dobrým vodcom, sa vyskúšajte opýtať, prečo ma ľudia nenasledujú? Nejde len o preformulovanie slov a vety, ale načrtnutie iného pohľadu na to, čím by sa kvalitní lídri mali vyznačovať.

Ukážeme si hlavné faktory či príčiny, prečo sa ľudia rozhodnú držať svojho nadriadeného a nasledovať ho.

Prvým je nadvláda, dominancia – vodcom je ten nedobytný manažér, ktorý vyčnieva zo skupiny. Ľudia sa ho prirodzene „boja“, pretože pred ním majú rešpekt a strachujú sa, že ak niečo pokazia, sklamú tým nielen seba, ale aj jeho.

Okrem prirodzenej dominancie je to aj akási hodnosť či trieda. Môže ísť o nejaké významné postavenie v spoločnosti, prípadne vodca drží množstvo uznávaných životných ocenení, ktoré sú odrazom tvrdej práce na sebe. Nemáme na mysli akademické tituly, aj keď tie mnohí nasledovníci berú ako smerodajné.

Možno si pomyslíte, že hodnosť nerozhoduje. No predstavte si situáciu, keď cestujete autom a za vami zahúkajú majáky. Ihneď zastavíte policajtom, pretože sa s nimi spája akýsi status. Podobne je to aj tu!

Odbornosť ako lep na muchy
Ďalším faktorom, prečo sa podriadení rozhodnú niekoho nasledovať, je odbornosť. Ak ľudia vidia napr. muža v bielom plášti (doktora) podriadia sa jeho odbornosti, pretože vedia a spoliehajú sa, že ich vylieči. Podobne je to aj s manažérom. Musí preukázať svoju odbornosť, na ktorú sa jeho podriadení „nalepia ako muchy.“

Ďalšou nesmierne dôležitou príčinou, prečo je líder magnetom pre nasledovníkov, je poslanie. Veď kto by sa nechal riadiť lídrom bez poslania, vízie a jasne vytýčených cieľov. Každý nasledovník sa chce stať súčasťou misie, ktorou je líder poverený.

Poslednou príčinou nasledovania je VZOR– ľudia sa pre toho či onoho vodcu rozhodnú preto, lebo v ňom vidia výnimočnú osobnosť, odlišnú od ostatných. Vidia v ňom vzor, ktorý im hovorí, že toto je správne a takto by sa to malo robiť. Pozrite sa na Gándhiho. Bol sám tým, čo hlásal – lásku, dobrotu a mier. Ak chcete byť vzorom, musíte byť tým človekom, ktorým by chceli byť ostatní.

Pridať komentár k článku