Ako urobiť svoju aplikáciu úspešnou?

V súčasnosti si môžete vyberať zo širokej ponuky rozličných mobilných aplikácií či hier, ktoré sa pretekajú v získavaní čo najviac spokojných zákazníkov, ktorí ich následne šíria v spoločnosti priateľov a známych a tým vylepšujú ich reputáciu a úspech. Zatiaľ čo zákazníci sa tešia toľkým možnostiam, developeri bojujú každodenne s narastajúcou konkurenciou a snažia sa vytvoriť nového, populárneho následníka hry AngryBirds či aplikácie Whatsapp.

1. Urob prieskum cieľového trhu

JesseWaites, autor knihy „The Secretsof My AppSuccess“ (môže slúžiť ako veľmi dobrá inšpirácia), tvrdí, že základným bodom pri vašom počiatočnom vývoji aplikácie je vytýčenie si cieľového trhu a jeho následný prieskum.

Je nevyhnutné vypracovať správu, ktorá by pozostávala z detailnej charakteristiky potenciálnych zákazníkov, pre ktorých je daná aplikácia prvotne určená. Lepšie pochopenie ich potrieb a záujmov pomôže developerovi s tvorbou všetkých funkcií, ktoré by mali byť súčasťou jeho výtvoru. Najlepší spôsob ako ju dostať do povedomia ľudí je vytvoriť ju tak, aby im pomáhala alebo vytvárala v ich živote niečo nové, čo môžu vďaka nej kontrolovať a regulovať.

2. Vsaď na chytľavý, no jednoduchý názov + kreatívne, no ľahko zapamätateľné logo

Whatsapp, Facebook, Instagram, Soundwave, Duolingo…. to všetko sú názvy svetového charakteru, ktoré samozrejme nezaujali len svojim pomenovaním, no i ďalšími vymoženosťami, vďaka ktorými sa stali neoddeliteľnou súčasťou života ľudí.

Názov aplikácie by mal rýchlo a stručne pomenovávať charakteristiku a smer, ktorým sa uberajú jej funkcie. Porozmýšľajte nad slovom, ktoré ju najviac vystihuje a skúste ho zakomponovať aj do názvu, či už v celej alebo v skrátenej verzií.

„Logo musí byť rozpoznateľné ako celok, nedávajte do neho malé znaky či obrázky, ktoré by ho spravili mätúci.“

3. Nechaj sa ohodnotiť druhými

Ešte pred samotným uvedením na trh si môžete vyhľadať nejaké relevantné internetové fóra či iné skupiny, ktoré vám umožnia kontakt s druhými ľuďmi. Tieto osoby vám potom môžu feedback, vďaka ktorému doplníte nedostatky vo svojom produkte alebo len zistíte, ako je váš produkt vnímaný na verejnosti.

Nezabudnite si uchovať kontakt na tých, ktorí boli vašim nápadom očarení a prejavili záujem o prípadné zakúpenie vašej aplikácie, takže ako náhle bude k dispozícií, môžete ich skontaktovať.

V prípade, že aplikácia už naberá na konečnej forme a sú podrobné už len drobné úpravy, je možné ju „vypustiť“ len pre niektorých používateľov – pre vašich známych, recenzistov či iné osoby, ktoré vám vedia poskytnúť nový pohľad a pomôcť vám doladiť detaily.

4. Nezabúdaj na reklamu

Ako som už spomenula v úvode, v súčasnosti prebieha veľký boj medzi developermi, keďže sa každý z nich snaží presadiť to svoje na úkor ostatných. Možno sa netreba snažiť poraziť ostatných, no treba zvíťaziť u zákazníkov, ktorí sú tu hlavnými tvorcami dopytu. A práve pre to, je potrebný dobrý marketing a reklama. Je prospešné mať v tíme človeka, ktorý vie ako predať produkt a vie ako ho predať tým správnym ľuďom, ktorí do neho zainvestujú a posunú ho ďalej na ceste k úspechu.

V prípade, že máte v hlave nápad, no s programovaním nemáte žiadne skúsenosti, existuje mnoho firiem, ktoré vaše myšlienky premenia na skutočnosť – jednou z nich je spoločnosť Touch4IT, ktorá sa špecializuje práve na tvorbu mobilných a webových aplikácií a ponúkarôzne ďalšie IT služby (touch4it.com).

Pridať komentár k článku