Je tá firma zdravá alebo chorá? FEA nám to zistí

Aj keď podnik môže tvrdiť, že je ekonomicky a finančne zdravý, nemusí to tak byť.

Prvý dojem môže veľakrát klamať. Platí to aj pri nazeraní na ten-ktorý podnik, ktorý môže mať vysmiatych zamestnancov, novú fasádu na centrálnej budove či silné slová o tom, ako sa mu neuveriteľne darí, v skutočnosti sa môže finančne a ekonomicky trápiť.

Či je tá či oná firma zdravá, nám dokáže s veľkou pravdepodobnosť napovedať FEA, čiže finančno-ekonomická analýza. Ako už hovorí samotný názov, ide o zhodnotenie finančného a ekonomického stavu firmy. Poďme si teraz v krátkosti priblížiť, ako sa s takou analýzou vôbec pracuje.

Základom sú dáta, čiže informačné zdroje, s ktorými pri analýze budeme môcť pracovať. Zdrojom číslo jedna je podnikové účtovníctvo, ktorého výsledkom je súvaha (prehľad majetku a zdrojov krytia), výkaz ziskov a strát a prehľad peňažných tokov (cash-flow).

Okrem toho nám pri analýze môže pomôcť rôzna čiastková prevádzková evidencia, podnikové plány a kalkulácie. Po získaní dát sa môžeme pustiť do hodnotenia analyzovaného obdobia (najčastejšie jeden rok). Pri analýze finančnej situácie podniku sa pozeráme na jeho likviditu, rentabilnosť či zadlženosť.

Takže aj keď sa nám podnik môže javiť ako zdravý (prípadne to sám hovorí), jeho likvidita, čiže schopnosť hradiť záväzky môže byť tak mizerná, že onedlho vyhlási platobnú neschopnosť.  Môže vykazovať stroje, autá a budovy, no ak nemá dostatok likvidných prostriedkov ako je hotovosť, bežné účty či termínované vklady, cez ktoré promptne uhradí svoje dlhy, dostane sa do vážnych problémov.

Pri sledovaní stavu zadlženosti sa zas pozeráme na to, koľko má podnik vlastných zdrojov a koľko zdrojov cudzích. Ak sa pozrieme na súvahu spoločnosti, ktorá prekypuje vlastnými zdrojmi, vyvolá to v nás pocit stability. Naopak, príliš zadlžená firma nemusí veštiť nič dobré. Na druhej strane, ani príliš vlastných zdrojov nie je veľká výhra, pretože vlastné zdroje financovania sú drahšie ako zdroje cudzie.

Preto ak firma vyhlási, že má iba málo dlhov, prípadne takmer žiadne záväzky, nemusí nám to nič hovoriť. Práve FEA, ktorá čerpá dáta z vnútropodnikových informácií nám dá presný obraz o tom, či je podnik z pohľadu zadlženosti na tom dobre alebo nie.

Veľkou výhodou FEA je čiastočná predikcia výsledkov do budúcnosti. Prostredníctvom prevedenej analýzy dokážeme odhaliť silné a slabé stránky podniku a predvídať jeho budúci vývoj.

Čo to znamená? Ak v súvahe spoločnosti vidíme nemalý prírastok dlhodobých hmotných aktív, znamená to, že v nasledujúcich rokoch jej budú vznikať odpisy, ktoré znižujú výsledok hospodárenia. Alebo, ak podniku pribúdajú cudzie zdroje, v budúcom hospodárskom období môžeme očakávať nárast úrokových nákladov a podobne.

Foto: freedigitalphotos.net

Skvelá Firma
Skvelá Firma

Redakcia magazínu Skvelá Firma

Articles: 124
0 0 votes
Ohodnoť tento článok
Subscribe
Notify of
guest
0 Komentáre
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x