Čo je IČO, DIČ a IČ DPH?

Dnešným príspevkom štartujeme našu školu podnikania, v ktorej vám chceme priblížiť, ako sa správne a bezproblémovo pohybovať vo svete biznisu. Dnes začneme s často omieľanými skratkami IČO, DIČ a IČ DPH.

IČO – ide o skrátený výraz pre identifikačné číslo organizácia, ktorý slúži na odlíšenie podnikateľských subjektov, čiže ako fyzickým osobám (živnostníkom)  tak aj osobám právnickým. Takže aj súkromný lekár (napr. stomatológ) ako podnikateľ je držiteľom identifikačného čísla organizácie.

DIČ – ide o skratku pre daňové identifikačné číslo, ktoré slúži na identifikáciu daňového poplatníka. Číslo prideľuje správca daní (Daňový úrad SR) a dostáva ho každý daňový subjekt, bez ohľadu na to či je alebo nie je platcom dane z pridanej hodnoty (DPH).

IČ DPH – kým DIČ bolo daňové identifikačné číslo, IČ DPH je skratkou pre identifikačné číslo platiteľa DPH (daň z pridanej hodnoty). Ak ste napríklad živnostník, ktorý nie je platcom DPH, žiadne IČ DPH pridelené nemáte.

Pridať komentár k článku